Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1, tzw. RODO)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - dla klientów uczestniczących w programach lojalnościowych

1. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Świnoujściu ul. Józefa Bema 1 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Wyznaczyliśmy osobę upoważnioną tj. Krukowska Elżbieta z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w pok. Nr 201 przy ul. J Bema 1 w Świnoujściu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu realizacji programu lojalnościowego Społem znaczy Razem,

b) w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora , w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz w innych celach przewidzianych przepisami prawa ,

c) na podstawie zgody ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,dalej Rozporządzenie )- wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Programu oraz po zakończeniu trwania Programu w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze , a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora , w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego , do czasu cofnięcia przez Panią / Pana zgody.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych , prawo do ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , jeśli uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa .

6 Pani/Pana dane wraz z informacją o dokonywanych przez Panią/Pana zakupach mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie profilowania w celu określenia przez Administratora Pani/Pana osobistej preferencji i postaw ( w tym do celów reklamy i badania rynku) na potrzeby przygotowania i zaproponowania Pani/Panu produktów lub usług najlepiej dopasowanych.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Administratora.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak bez ich udostępnienia Pani/Pana uczestnictwo w programie nie będzie możliwe .

9 Oświadczam ,że mam ukończone 18 lat zapoznałam/em się z Regulam

PRZEJDŹ DO STRONY