"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Świnoujściu jest jedną z najstarszych i największych firm działających na terenie Świnoujścia i okolic. Spółdzielnia jest zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, które w ineteresie swoich członków prowadzą działalność gospodarczą. Jej początki sięgają 1945 roku. Na dzień dzisiejszy posiada kilkadziesiąt obiektów, liczy kilkuset członków i zatrudnia kilkudziesięciu pracowników.
    Spółdzielnia prowadzi następujące rodzaje działalności gospodarczej: produkcyjną (piekarniczo-cukierniczą), hurtową (mięsno-wędliniarską), detaliczną oraz najem i dzierżawy obiektów handlowych, gastronomicznych i produkcyjnych. 
          Trzonem bazowej działalności Spółdzielni jest handel detaliczny. Na dzień dzisiejszy "Społem" PSS posiada 5 sklepów, w tym 2 czynne cały rok; 2 pod szyldem POLOMARKET i jeden sezonowy. Placówki te są głównymi odbiorcami wyrobów produkcji własnej.
        "Społem" Powszechna Spóldzielnia Spożywców w Świnoujściu posiada:
- wieloletnią tradycję i popularność na terenie Świnoujścia i całego kraju,
- silną markę, 
- wiele obiektów handlowych o atrakcyjnych lokalizacjach,
- wielkopowierzchniowe, atrakcyjne sklepy o powierzchni ponad 400m, czyli najbardziej optymalne dla obrotu artykułami spożywczymi,
- wysoką jakość wyrobów produkcji własnej,
- szeroki asortyment oferowanych produktów, 
- konkretną wizję działania,
- zadeklarowane pełne zaangażowanie wszystkich członków spół-dzielni,
- pracowników z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem,
- własną bazę transportową i system logistyczny.
       Chcąc dotrzeć do klientów kuszonych stale rosnącą konkurencją, sieć sklepów "Społem" PSS w Świnoujściu wykorzystuje w swej działalności szereg nowoczesnych narzędzi i technik marketingowych. Posiadamy Karty Rabatowe Klienta "Społem", których celem jest pozyskanie stałych klientów, aktywnie uczestniczymy w targach i wystawach oraz życiu kulturalnym i społecznym, zajmujemy się sponsorowaniem wielu akcji o charakterze charytatywnym. Spółdzielnia opróćz sprawdzonych metod prowadzonej działalności dąży do coraz nowocześniejszych rozwiązań w handlu detalicznym poprzez uzyskanie korzystnych warunków umów handlowych, dogodnycvh terminów płatności, szeregu działań promocyjnych i szkoleniowych. W ramach nowych rozwiązań nawiązaliśmy współpracę z Polomarketem, co zaowocowało powstaniem spółki pod nazwą "DETAL 590" i uruchomieniem dwóch sklepów pod szyldem  POLOMARKET. Wiążąc się z firmą z polskim kapitałem i wypraco-wanymi stardardami funkcjonoiwania sklepów osiągnęliśmy znaczący sukces na rynku lokalnym oraz poczucie bezpieczeństwa, wynikające z działania w grupie.