O NAS/STATUT NASZE SKLEPY PROMOCJE BONY TOWAR./
KARTY RABAT.
MARKA
WŁASNA
OGŁOSZENIA
(sprzedaż, wynajem,
nieruch., praca sezonowa)
KONTAKTY AKTUALNOŚCI
   
 x
Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1, tzw. RODO) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - dla klientów uczestniczących w programach lojalnościowych

1. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Świnoujściu ul. Józefa Bema 1 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Wyznaczyliśmy osobę upoważnioną tj. Krukowska Elżbieta z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w pok. Nr 201 przy ul. J Bema 1 w Świnoujściu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu realizacji programu lojalnościowego Społem znaczy Razem, b) w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora , w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz w innych celach przewidzianych przepisami prawa ,c) na podstawie zgody ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,dalej Rozporządzenie ) - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Programu oraz po zakończeniu trwania Programu w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze , a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora , w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego , do czasu cofnięcia przez Panią / Pana zgody.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych , prawo do ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , jeśli uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.
6 Pani/Pana dane wraz z informacją o dokonywanych przez Panią/Pana zakupach mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie profilowania w celu określenia przez Administratora Pani/Pana osobistej preferencji i postaw ( w tym do celów reklamy i badania rynku) na potrzeby przygotowania i zaproponowania Pani/Panu produktów lub usług najlepiej dopasowanych.
7. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Administratora.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich udostępnienia Pani/Pana uczestnictwo w programie nie będzie możliwe.
9 Oświadczam ,że mam ukończone 18 lat zapoznałam/em się z Regulam
                                                                                                                                                                          PRZEJDŹ DO STRONY
 
SPOŁEM, Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Świnoujście, ul. Józefa Bema 1, tel. 091 321 2782, spolem@uznam.net.pl  
Proj. i wyk. Andrzej Kwietniewski